VILKÅR & BETINGELSER
1.1 Generelle oplysninger
Brenter Nordic ApS (Brand: CopenHill Snowbike)

Kirstinehøj 17
2770 Kastrup

CVR. nr.: 40893377

P-nummer: 1025176762

Email: info@brenter.dk

Tlf.: +45 5290 8000

Disse vilkår er gældende for undervisning, events, ydelser og produkter leveret af Brenter Nordic ApS CVR 40893377 – et selvstændigt selskab ejet af Victoria Holding ApS. Brenter Nordic ApS CVR 40893377 er i vilkårene omtalt som ‘Copenhill Snowbikes’.


1.2 CopenHill A/S Vilkår
Brenter Nordic ApS’s Vilkår er gældende for undervisning, events, ydelser og produkter leveret af Brenter Nordic ApS.
 Udover CopenHill Snowbike vilkår er det også et krav, at alle deltagere følger de retningslinjer og instrukser af CopenHill A/S. Der henvises til CopenHills vilkår og betingelser på www.copenhill.dk/policies/vilkar-og-betingelser

1.3 Booking
Al booking skal foregå igennem bookingsystemet hos CopenHill A/S eller bookes hos CopenHill Snowbike (Brenter Nordic ApS). Din booking er kun endeligt bekræftet, når du har betalt for undervisningen / event og modtaget en kvittering på skrift eller sendt til din e-mail.

For at kunne afvikle undervisningen / events korrekt skal du oplyse fornavn, efternavn, alder (børn), skostørrelse, erfaring, niveau mm. Det er vigtigt, at alle nævnte informationer er korrekte, da det ellers vil påvirke undervisningen / event og CopenHill Snowbike kan i yderste konsekvens ikke levere undervisningen / event. Såfremt der er oplyst forkert information og undervisningen ikke kan gennemføres, vil du ikke modtage refusion for undervisningen.

Hvis du oplever at du er på et hold som ikke passer til dit niveau, så meddel det straks til din instruktør. CopenHill Snowbike vil herefter prøve at justere sammensætningen af holdene for at sikre, at du får den bedste oplevelse og læring. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at justere sammensætningen af holdene vil du ikke modtage refusion for undervisningen.
Husk altid at komme i god tid, så du får fuldt udbytte af din tid. 
Hvis du kommer for sent til en aktivitet eller ikke er ved det rette mødested når aktiviteten starter, vil du ikke have ret til nogen form refusion for undervisningen / event.

Med mindre andet er aftalt mødestedet vil være ved bunden af CopenHill bakken, hvor der vil være personale fra CopenHill Snowbike til at tage i mod dig.

Liftkø kan forekomme til undervisningen / events. Vi vil altid tilstræbe at gennemføre undervisning / event så at ventetid og liftkø minimeres. Copenhill Snowbike har ikke mulighed for at påvirke, hvor travlt det er på CopenHill og der ydes ikke nogen form for refusion for undervisningen / event.
Børn skal være minimum 10 år for at deltage i vores undervisning medmindre andet aftales med CopenHill Snowbikes.


1.4 Helbredstilstand og personskade
Deltagere i undervisningen / events er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter med CopenHill Snowbike.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at underlaget på CopenHill ikke er sne, men er lavet af plastik. Dette vil have betydning for den type tøj og udstyr, som man benytter på CopenHill. Copenhill Snowbike anbefaler kraftigt, at man til undervisningen / events benytter hjelm, handsker, jakke med lange ærmer og lange bukser.

Ved din betaling accepterer du, at al undervisning / events sker på eget ansvar og at CopenHill Snowbike ikke kan holdes ansvarlig for skader og mén du måtte pådrage dig under undervisningen / events.
CopenHill Snowbike er heller ikke ansvarlig for skader på dit udstyr, tøj eller lignende.


1.5 Ombooking af undervisning og events
Booket undervisning / events kan ikke afbestilles.
Op til 24 timer inden booket undervisning / events kan man ombooke sin undervisning / events eller få tilgodebevis til senere booking.

0-24 timer før undervisningen eller events starter er det ikke muligt at ombooket undervisningen / events og der vil ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen /events.

Hvis man ønsker undervisning / event inden for 24 timer kan der altid rettes henvendelse til CopenHill Snowbike og vi vil gøre vores bedste for at få jeres undervisning / event arrangeret.

1.6 Annullering af undervisning / events
1.6.1 Annullering ifm sammensætning af hold
For at kunne levere en holdundervisning, skal der som minimum være 4 deltagere på et hold. Såfremt du er den eneste deltager på et hold, har Copenhill Snowbike ret til at annullere din undervisning / event. Hvis dette, mod forventning skulle forekomme, vil du blive kontaktet på email eller telefon. Du vil blive tilbudt at få flyttet din undervisning til et andet hold eller modtage refusion for den for den bookede holdundervisning.


1.6.2 Annullering ifm vejrforhold, sikkerhed og adfærd
CopenHill Snowbike har ret til uden videre at nægte personer adgang og/eller bortvise personer, der ikke opfører sig efter områdets ordensregler eller som ikke følger instrukserne givet af CopenHill Snowbike. I tilfælde af bortvisning vil der ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen / event.

Da størstedelen af CopenHill’s rekreative områder er på taget af kraft-/varmeværket Amager Bakke, vil der til tider være perioder, hvor man ikke må færdes på tagfladen eller at tagfladen skal ryddes for mennesker grundet forskellige nedluk af anlæg/forbrændingsanlæg, opstart af anlæg/forbrændingsanlæg, test, evakueringer mv. Hvis man i et sådan tilfælde har booket undervisning, og ens undervisning bliver afbrudt, vil den resterende undervisningstid blive refunderet som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

I tilfælde af kraftig vind eller dårligt vejr, kan vi være nødt til at lukke for de rekreative faciliteter af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde, vil du få refunderet din resterende undervisning som et tilgode bevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.


1.7 Klager
Vi gør vores bedste for hele tiden at opdatere hjemmesiden og sikre at priser og beskrivelser er de rigtige. Priserne kan dog variere og vi tager forbehold for fejl, som kan opstå.

Vi vil altid gerne høre om jeres oplevelse med Brenter Nordic ApS. Jeres konstruktive feedback og eventuelle klager over undervisningen eller instruktør skal angives til info@brenter.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsensvej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

– Brenter Nordic Vilkår & betingelser er senest opdateret 01.03.2020

da_DKDanish